autyzmwszkole.com
Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
ORTOGRAFIA Drugi etap nauczania Cele terapeutyczne: wdrażanie do czujności ortograficznej i wykorzystania poznanych zasad w praktyce. Symptomy wskazujące na występowanie trudności w stosowaniu zasa…