autyzmwszkole.com
Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
Niektórym uczniom bardzo trudno jest opanować zasady poprawnej pisowni, dlatego należy zapoznać ich ze sposobami, które mogą im to ułatwić. „Poniżej przedstawiamy jeden z nich – pomoże …