autyzmwszkole.com
Rozwój dziecięcej teorii umysłu
Właściwe rozumienie zachowania innych osób jest rezultatem długiego skomplikowanego procesu rozwoju. Aby mogło zaistnieć, dziecko musi się nauczyć, że każdy człowiek stanowi odrębny byt mający włas…