autyzmwszkole.com
Zaimki – scenariusz zajęć
Cele: Nauczenie relacji między uczniem, a otoczeniem.Nauczenie części mowy potrzebnej do budowania zdań i porozumiewania się za pomocą języka.Wprowadzanie języka, który brzmi bardziej naturalnie (i…