autyzmwszkole.com
Cechy charakterystyczne dysfunkcji słuchowej – lista kontrolna
Poniższe listy kontrolne pozwolą zbadać czy dziecko ma dysfunkcję słuchową. Zaznacz te cechy, które u niego zauważysz. Wyłoni się z nich wzór, który pomoże ci zrozumieć „nie-zgrane” zac…