autyzmwszkole.com
Autystyczne akty złośliwości
„Autystyczne akty złośliwości” to termin, którym posłużył się Hans Asperger opisując przysłaną do siebie grupę dzieci z zaburzeniami zachowania, a w zasadzie podgrupę dzieci autystyczny…