autyzmwszkole.com
Hierarchia nauki mowy
Hierarchia praktycznych czynności, które pomagają dzieciom z autyzmem i zespołem Aspergera uczyć się mówienia Poziom 1. Głębokie wdechy/wydechy „Dziecko na tym poziomie nie mówi i nie próbuje…