autyzmwszkole.com
Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
Rozwijanie sprawności i umiejętności ucznia w środowisku szkolnym dla I etapu nauczania #autyzm#asd#za#spd#pokrewne#uczeń#niepełnosprawny#intelektualnie#innetrudnościwnauce#rewalidacja#ipet#kompens…