autyzmwszkole.com
Przykłady programów dydaktyczno-wyrównawczych
Przykłady programów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki Założenia programu „Program jest adresowany do …