autyzmwszkole.com
Autystyczny uczeń – radzenie sobie ze zmianami w szkole
Należy pamiętać, jak trudne mogą być zmiany dla autystycznych uczniów zarówno zwykłe zdarzenia, jak zakończenie jednej lekcji i rozpoczęcie następnej (nawet jeśli dziecko pozostaje w tej samej sali…