autyzmwszkole.com
Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową dla II etapu nauczania dzieci z trudnościami edukacyjnymi: autyzmipokrewne#dysleksja#niep.intelekt#trud.edu#IPET#rewalidacja