autyzmwszkole.com
Łączenie metody DIR z innymi metodami
Metoda DIR jest podejściem otwartym do ASD i może zawierać określone techniki różnych sposobów terapii, zarówno tych opartych na budowaniu relacji, jak i strategii behawioralnych, w zależności od …