autyzmwszkole.com
Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
Orientacja w przestrzeni – Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych…