autyzmwszkole.com
Pedagogika Montessori
Wszystkie istoty zanim staną się dość silne, by walczyć, są słabe ~ Maria Montessori Podstawy Każde dziecko jest wyjątkowe