autyzmwszkole.com
Słuch w szkole
Badania słuchu u autystycznych dzieci zwykle nie dają prawidłowego obrazu ich rzeczywistych umiejętności słuchowych. Wiedzą o tym audiolodzy obeznani z problemami sensorycznymi