autyzmwszkole.com
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijającego została stworzona przez Weronikę Sherborne w latach 60. XX wieku