autyzmwszkole.com
Wprowadzanie pojęć dodawania i odejmowania
To ćwiczenie pomaga ocenić, czy uczeń z trudnościami w nauce potrafi już swobodnie dodawać i odejmować