autyzmwszkole.com
Dzielenie i skracanie ułamków
Dzielenie ułamków jest tak samo łatwe jak ich mnożenie. Trzeba wykonać jeden dodatkowy krok