autyzmwszkole.com
Schemat teraz-potem
Schemat przedstawia prosty podział sekwencji zdarzeń w czasie na dwa bloki działań: teraz i potem. Służy do wizualizacji komunikatów słownych przy realizacji zadań szkolnych ucznia.