autyzmwszkole.com
#sposoby na perseweracje w szkole
Niektórzy uczniowie zajmują się nieustannie swoimi przedmiotami lub ich myśli i wypowiedzi krążą wokół ulubionych tematów lub wykazują inne zachowania spowalniające proces uczenia się w trakcie lek…