autyzmwszkole.com
Mnożenie ułamków- ćwiczenia
Jak w prosty sposób wytłumaczyć mnożenie ułamków? To proste jeśli potrafisz już operować całymi liczbami. Gdy potrafisz dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić na pewno dasz radę :)