autyzmwszkole.com
Matematyka- rewalidacja/autyzm klasy I-IV
Matematyka – rewalidacja/autyzm – klasy I-IV Przedstawiony program/zakres matematyczny można wykorzystywać na zajęciach indywidualnych, rewalidacyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, two…