autyzmwszkole.com
Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu „Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę …