autyzmwszkole.com
Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
Gdy bawisz się ze swoim dzieckiem zabawkami, podkreślaj wypowiadane słowa. Gestem otwartej dłoni albo wskazując odpowiednie miejsce, poproś dziecko, aby podawało ci różne elementy, aby je podniosło…