autyzmwszkole.com
Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI)
Zabawy wspomagające patrzenie na obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu, a potem w dalszym, wymagają wyczucia głębi, która zależy od informacji zdobytych podczas widzenia jednoocznego (mono…