autyzmwszkole.com
Radzenie sobie z nudą – ściąga/kartka
Radzenie sobie z nudą Uczucie nudy jest powszechnym doświadczeniem większości dzieci w wieku szkolnym. Można je przypisać wielu czynnikom.