autyzmwszkole.com
Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
Pomoc „Pierwszymi osobami obserwującymi nietypowe zachowania są zwykle rodzice. Diagnozę potwierdzającą lub wykluczającą spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)