autyzmwszkole.com
Idziemy na polowanie – kategoryzowanie
Jedną z najważniejszych różnic między myśleniem osób autystycznych a myśleniem osób neurotypowych jest sposób, w jaki ich mózgi kategoryzują informacje