autyzmwszkole.com
Nieporozumienia-szukanie rozwiązań
Koło Decyzji Kelsa (ang. Kelso’s Wheel of Choices, KelsosChoice.net) to czesto wykorzystywany program rozwiązywania konfliktów, który może pomóc twojemu dziecku poradzić sobie z nieuniknionym…