autyzmwszkole.com
Komunikowanie się- ściąga
Komunikowanie się Skuteczna komunikacja sprzyja współpracy, zaufaniu, wzajemnemu szacunkowi oraz wiedzy na temat innych ludzi (Lasky 2000 i in. ). Rozmowa z przyjaciółmi o problemach może pomóc dzi…