autyzmwszkole.com
Mówienie do siebie-kartka/samoświadomość
Mówienie do siebie Przez znaczną część czasu ludzie mówią, kiedy chcą porozumieć się z kimś innym. Większość ludzi nie mówi do siebie na głos. Mój rodzic powie mi, jeśli ludzie często słyszą, że mó…