autyzmwszkole.com
Asertywność – ćwiczenia/kartka
Dzieci używające efektywnych strategii asertywności częściej odnoszą sukcesy w rozwiązywaniu konfliktów z innymi (Dumani Margolin, 2007)