autyzmwszkole.com
Berek z emocjami
Gra Berek z emocjami zachęca dzieci do przypomnienia sobie różnych emocji oraz poszerzenia swojego słownika wyrazów określających emocje