autyzmwszkole.com
Loteryjka
Wiele dzieci z autyzmem ma problemy z pamięcią krótkotrwałą, będącą podstawowym elementem języka konwersacji