autyzmwszkole.com
Gra Naklejka z komplementem
Gra Naklejka z komplementem pozwala dzieciom w zabawny i angażujący sposób zdobyć wiedzę na temat mówienia i przyjmowania komplementów