autyzmwszkole.com
Zabawa w pokazywanie
Zdolność do komunikowania się dzięki mowie ciała to niezbędna umiejętność społeczna