autyzmwszkole.com
Nie mówić do dziecka – plany aktywności
Nie należy mówić do dziecka podczas wprowadzania planów aktywności, chyba że w planie znajduje się zadanie rozwijające umiejętność nawiązywania właściwych interakcji społecznych