autyzmwszkole.com
Rozpoznawanie wyrazu twarzy
Rozpoznawanie wyrazu twarzy – to gra umożliwiająca dzieciom rozpoznawanie emocji poprzez obserwowanie i nazywanie różnych wyrazów twarzy