autyzmwszkole.com
Początek nauczania – ASD
I- IV rok nauczania, uwagi ogólne… Zgadzam się z tezą Tadeusza Gałkowskiego, że początek nauczania dziecka z autyzmem ma ogromny wpływ na jego dalszy rozwój. Zatem „niezmiernie …