autyzmwszkole.com
Koła przyjaciół – umiejętności społeczne
Kolejnym narzędziem pomagającym rozwijać umiejętności społeczne uczniom z autyzmem są „koła przyjaciół” „Możesz wykorzystać technikę ołówka i papieru, by wyjaśnić różne poziomy pr…