autyzmwszkole.com
Obronność dotykowa w autyzmie
Dzieci nadwrażliwe na dotyk unikają przytulania, dotykania brudzących substancji i jedzenia określonych produktów „Niektóre z nich chodzą na palcach, by uniknąć kontaktu z podłogą, albo niewł…