autyzmwszkole.com
Historia Temple Grandin
Często obraz zastępuje słowo. Milion słów nie wyrazi tego co zobaczymy oglądając obraz… Przy okazji wydania nowej książki Temple Grandin: „Mózg autystyczny” pozwolę sobie przypom…