autyzmwszkole.com
Skoki do wody
Woda działa niemal na wszystkie zmysły do tego relaksuje. To najprostsza naturalna forma rehabilitacji małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego Wie o tym Barba…