autyzmwszkole.com
Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
Podobnie jak większość dzieci z autyzmem, Allen nie rozumiał, że słowa, które wypowiadamy, odnoszą się do konkretnych przedmiotów, nie kojarzył też, że zdjęcia odpowiadają konkretnym przedmiotom &#…