autyzmwszkole.com
Tożsamość płciowa w autyzmie
Dzisiaj normy społeczne są ważniejsze od różnorodności seksualnej, często postrzeganej jako perwersja. Niemniej jednak niektórzy nie podporządkowują się tym utartym normom, np. zniewieściali chłopc…