autyzmwszkole.com
Przygotowanie do egzaminów
Egzaminy to dla uczniów z ASD czy z dysleksją są bardzo dużym wyzwaniem. Często zdarza się, że oceny, które uczniowie otrzymują na egzaminach, są dużo poniżej możliwości tych dzieci.