autyzmwszkole.com
Dorosły człowiek z zespołem Aspergera
Nie istnieje zbyt wiele naukowo potwierdzonych informacji na temat wchodzenia dzieci z zespołem Aspergera w dorosłość. Dostępne dane wskazują. „że w porównaniu z innymi formami autyzmu dzieci…