autyzmwszkole.com
Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne
Kolejna lekcja umiejętności społecznych to : „Poznawanie i witanie dorosłych oraz osób mających autorytet”. „W różny sposób witamy po raz pierwszy i kolejny osoby dorosłe, nauczyc…