autyzmwszkole.com
Autyzm a płynność mowy
Jedną z cech charakterystycznych autystycznych dzieci jest to, że mówi za dużo, za mało lub wcale. „Bywa, że szczery entuzjazm, jaki budzi w dziecku jego szczególne zainteresowanie, prowadzi …