autyzmwszkole.com
Ograniczone postępy w terapii dziecka lub żadne
Kiedy postępy w terapii są słabo widoczne warto przeanalizować diagnozę biomedyczną i upewnić się, że żadna kwestia nie została pominięta i że nie występują żadne poznane czynniki fizyczne wpływają…